ad ơi cho mnh hỏi lm sao để đăng bi viết trong cc topic vậy. Yu cầu diễn đn l phải c 10 bi mới được đăng bi mới. Trong khi khng đăng được bi cũng ko comment bnh luận bi khc được vậy. Add gửi cho mnh vo mail vanntq.tambinh@gmail.com