Admin cho em hỏi diễn đn ny c cho đăng k vip ko a chứ em thấy tại ti khoảng rồi 10 bi mới spost bi được th qu chua thua addmin mở đăng k vipw đi c thu nhập cho admin duy tr diễn đn