ĐO TẠO KẾ TON TRƯỞNG TẠI NHA TRANG
Những A/C đang đảm nhận vai tr KT, phấn đấu thăng tiến trong con đường sự nghiệp.
Những KT trưởng, trưởng phng kế ton vẫn chưa c CC bồi dưỡng }KTT theo quy định của Bộ TC.
Những học vin c trnh độ chuyn mn, nghiệp vụ về lĩnh vực ti chnh, kế ton từ bậc trung cấp trở nn muốn nng cao nghiệp vụ .
Chương trnh đo tạo KT trưởng l con đường nhanh nhất để giải quyết hết thảy cc VĐ trn.
Tel: 0902 76 76 63 (Ngọc Trm)
Thư điện tử: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Xem thm: dao tao ke toan truong tai nha trang