danh Lo de online an to*n tuyệt đối
Cầu nối liền hai bờ sông ngay dưới chân ta, đoạn đường ph*a trước có sông hay không, có cầu nữa hay không phải đi đến đó mới biết được. Nó l*m ta vừa đi, vừa suy nghĩ, vừa chờ đợi. Nó tạo cho ta trên 50% niềm tin l* "Có" (Vì thình thoảng vẫn thấy xuất hiện m*)
Nhưng không bao giờ người ta bỏ ra nhiều tiền để xây một cái cầu đâu. Vì : Thu - Chi không đảm bảo lợi nhu*n.
"CacMac đã nói: "Lợi nhu*n đạt 100% thì bảo nó treo cổ bố nó lên nó cũng l*m"; V*y mình l* ai nhỉ; Hu hu, sợ quá.
Tóm lại chúng ta đang đi l*m việc cho kẻ thù man rợ m* không biết; Chúng đã Tương kế - Tựu kế h*ng bao năm nay rồi; Chúng ta tin v*o cầu thì cầu sẽ chạy, nhưng to*n "Cầu Khỉ" thôi;
Giải pháp:
Không nên đánh nhiều tiền (Cơ bản nhất)
Mục đ*ch: win 2888
1/ Đánh giảm mạnh v*o Tổng lợi nhu*n của kẻ thù, gây khó khăn về kinh tế m* chúng vẫn s* dụng để đảm bảo cho việc bảo tồn "hệ thống nhân sự t*nh toán v* sảo trả", vì không có kinh ph*;
2/ L*m cắt giảm cơ hội mua chuộc kq do một số th*nh phần xấu cấu kết với nhau; vì lượng tiền có đáng kể gì đâu m* mua chuộc;
Mục đ*ch quan trọng nhất: L*m cho chúng mất hết hứng thú chăn dắt chúng ta theo kiểm như thế n*y; Cái hứng thú n*y do chúng ta tạo ra -Vì ta trao cho nó nhiều tiền quá, nó sướng v* nó sẽ "Thông minh" hơn trong khâu t*nh toán;
Một số lưu ý:
1/ Khi cay cú người ta không sáng suốt về lý tr*, dễ bị mù quáng. V*y cần phải giữ cho mình một tâm lý ổn định để nh*n định sự việc được sát thực.
2/ Đã trót đánh mất nhiều nên bình tĩnh, tự tin, không "Khát nước";
3/ Vừa chơi nhỏ lẻ, vừa theo dõi diễn biến
4/ Đừng tham vọng "Đ*p chết chủ Lô Đề", vì phải l*m thế n*o nó mới chết?, Phải đánh nhiều tiền để nếu trúng thì kết quả được nhân nên nhiều lần. Ta sai lầm nhất ở điểm n*y; Đây l* yếu tố tối quan trọng để chúng tranh thủ cơ hội l*m gi*u chứ không chết.
Ch*o thân ái v* quyết thắng lô đề!"
1- Phương pháp danh lo de online "3 cây
Mục đ*ch l* để xác định 1 chữ số trong con đề dự định đánh ( h*ng chục hoặc h*ng đơn vị ) chúng ta sẽ lựa chọn như sau
a, Phương pháp danh lo de online 1 xếp lần lượt 2 con ĐỀ ra 2 ng*y gần nhất lên nhau
v* dụ
ng*y 15 tháng 9 đề ra 32
Ng*y 16 tháng 9 đề ra 22
Ng*y 17 tháng 9 đề ra XX
Để tìm X l* gì ? một Phương pháp danh lo de online cộng bù sẽ được áp dụng , Phương pháp danh lo de online cộng bù như sau
lấy 1 chữ số của ng*y 1 cộng với 1 chữ số của ng*y 2 v* cộng với X ,điều kiện kết quả phải bằng 10 hoặc 20
với v* dụ trên ta l*m phép t*nh
2+3+X=10(20) >>>suy ra X =5
2+2+X=10(20) >>>suy ra X=6
b, Phương pháp danh lo de online 2: Lấy 2 số đầu v* cuối của giải đặc biệt 2 ng*y gần nhau xếp lên nhau.
V* dụ:
Giải đặc biệt ng*y 15/9: 58432 ta lấy 52
Giải đặc biệt ng*y 16/9: 73122 ta lấy 72
Ta có phương trình "3 cây" l*:
5+7+X = 10(20)>>>X=8
5+2+X = 10(20)>>>X=3
2+7+X = 10(20)>>>X=1
2+2+X = 10(20)>>>X=6
----------------------------------------------------------------------------------
chỗ đánh lô đề online uy t*n chỉ có tại ghilode .com, lo de online uy tin, choi de truc tuyen uy tin nhat, danh de online uy tin, ghilode danh lo uy tin, ghilode lo de, web choi lo de online uy tin nhat, danh de uy tin, web bao lo de uy tin, danh lode online, trang web nao chơi số đề uy tín an toan, đánh lô đề trên trang n*o uy t*n nhất, cach choi xsmb, lô đề n*o uy t*n nhất, đánh lô đề trực tuyến, web lo de online, choi de online o trang nao uy tin, xin web choi lo de truc tuyen, danh lo de online web nao uy tin nhat, ghi de truc tuyen, ghilode .com, website choi de truc tuyen uy tin, tim dia chi xin so danh lo de, trangghilodeuytin, cac web ghi bao lo uy tin, danhlodeonline, website ghi lo de online, trang lode online uy tin, danh lo de online uy tin, site lo de nao uy tin 2017, trang web site nao choi lo de uy tin , choi lodeonline, site danh lo de online, web nao choi lo de uy tin, trang lo de nao uy tin nhat, các trang web choi lode online uy t*n, trang web đánh lô online, web danh lo uy tin nhat viet nam, danhdeonline uy tin, tim web choi lo de, trang web ghi lo moi nhat, cac trang web danh lo de, web choi lo de online moi nhat, trang web danh de uy tin nhat viet nam, web lode uy tin, trang web lode an cao nhat, lode uy tin, trang web ghi lo de uy tin nhat, dia chi lo de online uy tin, trang web lo de uy tin, trang lode online moi nhat, nhung trang web choi lo de uy tin, trang web lo de uy tin nhat, đánh đề trang web n*o uy t*n nhất, nhung trang danh lo de uy nhat, web choi lo de online uy tin, trang lode uy tin hien nay, danh lo truc tuyen uy tin, trang web choi lo de uy tin, web ghi lo de mien trung uy tin, trang web ghi lo de online uytin nhat, cac trang web danh lo de online, trang web lode online, ghi lo de uy tin, nhung trang lo de uy tin, lo de uy tin online , trang lo de uy tinh nhat, trang web choi lo de online uy tin nhat, ghilode uy tin nhat, trang ghilode ghi lo uy tin nhat, choi lo de online o trang web nao uy tin nhat, danh lo truc tuyen uy tin nhat, danh de truc tuyen, danh de online uy tin !