Lịch s* sớm nh*t ng*y của các b* mẹ đã bắt đầu từ thời cổ xưa bên Hy Lạp, v*o hội mùa Xuân h*ng năm, người Hy Lạp dùng ng*y n*y để cúng hiến cho các nữ thần, v* cũng l* dịp để họ tưởng công Rhea, vợ của thần Cronus (trong thần thoại Hy Lạp) v* l* mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.
Cổ s* La Mã cũng tổ chức hội mùa Xuân, được gọi l* Hilaria để tưởng nhớ đến Cybele, một mẩu chúa. Cũng nên để ý rằng hội mùa Xuân để cống hiến cho Cybele bắt đầu khoảng 250 năm trước khi Đấng Christ được sanh ra. Việc ăn mừng n*y bắt đầu v*o ng*y 15 tháng Ba để cúng hiến trong đền thờ của Cybele, kéo d*i ba ng*y, gồm có diễn h*nh, trò chơi, v* những dạ hội giả trang. Những cuộc tổ chức ăn mừng n*y gây nên nhiều tiếng xấu đến nỗi những người thờ cùng Cybele bị cấm v*o th*nh phố La Mã.Các Cơ Đốc Nhân đầu tiên cũng đón mừng ng*y của Mẹ được tổ chức v*o Chủ Nh*t thứ tư của mùa chay để tưởng nhớ đến nữ đồng trinh Mary, mẹ của Chúa Giê Xu. Ở Anh Quốc lễ n*y được tổ chức bao gồm tất cả các b* mẹ. Khi đó ng*y n*y được gọi l* Chủ Nh*t Ng*y của Mẹ.Ng*y nay Ng*y của Mẹ được tổ chức ở nhiều quốc gia gồm có Mỹ, Nga, Anh Quốc, Ấn Độ, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thỗ Nhỉ Kỳ, Úc Đại Lợi, Mễ Tây Cơ, Gia Nã Đại, Trung Hoa, Nh*t Bản, v* Bỉ. Người ta dùng cơ hội của ng*y n*y để tỏ lòng tôn k*nh mẹ của mình v* tri ân họ về tình yêu thương v* sự nâng đở của họ. Ng*y n*y trở th*nh th*t phổ biến v* ở nhiều quốc gia đường giây điện thoại b*n rộn cao độ nhất trong ng*y đó. Cũng có phong tục tặng hoa, gởi card, v* những qu* tặng khác cho các b* mẹ nhân ng*y Lễ n*y.

Nguồn: http://www.beatvn.com/dieu-con-muon-noi/

Tag: bao tin minh chau, bảo t*n minh châu