Học Viện Đ*o Tạo Crossroadplus – Thuộc T*p Đo*n Đ*o Tạo của Singapore.

Chương trình đ*o tạo : NHÂN TƯỚNG HỌC ỨNG DỤNG TRONG QUẢN TRỊĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc

- Giám đốc/Phó Giám đốc, trưởng/phó phòng các khối chức năng: Nhân sự, H*nh ch*nh – kế toán, Kinh doanh, Truyền thông...

- Cá nhân có niềm yêu th*ch với bộ môn Nhân tướng học, phong thủy, tướng tay.

- Đặc biệt l* những cá nhân thường xuyên thay đổi nơi sống, thường xuyên tiếp xúc, l*m việc, giao tiếp với con người.

MỤC TIÊU CHƯ*NG TRÌNH:- Hiểu đúng được vai trò của Nhân tướng học trong công việc v* cuộc sống

- Phân biệt giữa giá trị của môn Nhân tướng học với những điều mê t*n dị đoan trong xã hội

- Điều chỉnh bản thân, hướng tâm xây dựng những điều tốt đẹp trong cuộc sống

- Biết cách ứng dụng được ngay kiến thức từ Nhân tướng học v*o cuộc sống, hoạt động kinh doanh như: chọn bạn giao lưu, chọn bạn đời, tuyển dụng, chọn đối tác l*m ăn

NỘI DUNG CHƯ*NG TRÌNH:

-Tướng mạo liên quan đến công việc

- Bách tuế đồ

- 12 Cung của khuôn mặt

- Khuôn mặt không biết “nói dối”

- Nốt ruồi trong nh*n diện

- Kết hợp văn hóa Đông – Tây

- Thực h*nh xem cung trên khuôn mặt- chọn nghề nghiệp phù hợpKhuôn mặt không biết nói dối

- Năm hình dáng cơ bản của khuôn mặt

- Cung mệnh trên khuôn mặt

- Nốt ruồi trên khuôn mặt & nh*n diện tướng sốNhân diện các dạng khuôn mặt & đặc trưng t*nh cách

- Khuôn mặt mộc –mặt mỏng

- Khuôn mặt Thủy

- Khuôn mặt Kim

- Khuôn mặt Hỏa

- Khuôn mặt Thổ

Bách tuế đồ

- Xác định nhóm tuổi & vị tr* xem tướng th*ch hợp

Cung của khuôn mặt

- Cung Mệnh

- Cung Quan Lộc

- Cung T*i Bạch

- Cung Điền Trạch

- Cung T*t Ách

- Cung Phu thê

- Cung T* Tức

- Cung Nô Bộc

- ……..

Nốt ruồi trong nhân diện

- Nốt ruồi luôn mang điềm xấu ?

- Nốt ruồi mang lại v*n may ?

- Một v*t cản của v*n số & luồng kh* ?

Thực h*nh nhân diệnKết hợp văn hóa Đông – Tây

THÔNG TIN KHÓA HỌCTHỜI GIAN

- Ng*y:04/05/2017

- Lịch học: Tối Thứ 5+Thứ 6

- Thời gian: 18h00 – 21h00

-Thời lượng: 4 buổi

HỌC PHÍ: Liên hệ

ĐỊA ĐIỂM:

T*I TP. HCM: TÒA NHÀ LỘC LÊ, SỐ 454 nGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, QUẬN 3, HỒ CHÍ MINHMỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE :0938.883.598

EMAIL: NANCY.CROSSROADPLUS@GMAIL.COM

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ(ho*n tất thông tin theo biểu mẫu v* g*i về mail%3Apti.camtu@gmail.com)

1. Họ v* Tên:..........................

2. Số điện thoại liên hệ:........................... ...

3. Ng*y tháng năm sinh:..............

4. Đơn vị công tác/chức vụ:........................... ...

5. Chức vụ:..........................

6. Địa chỉ :………………….

7. Email:………………….