Mình trước đây cũng bắt chước trộn kem như chị meoluoi để dùng, nhưng dạo này lười quá nên mình không theo nổi nữa, mình còn 11 hộp tóc xù nên muốn nhượng lại cho bạn nào muốn mua nguyên liệu trộn kem. Trước đây mình mua ở Phuc Ho, người ta có nói với mình là muốn mua nguyên liệu loại 1 hay loại 2, mình mua loại 1 nên các bạn yên tâm về chất lượng kem nha.
Bạn nào cần thì pm cho mình, yahoo : mattroibecon_9282.