PDA

View Full Version : Danh sach khach hang, danh sach khach hang tiem nang, danh sach khach hang muc tieuphanmemdangtintudong
04-20-2012, 07:51 AM
+ DS 2500 CTY DONG NAI 2009 CO SO VON DIEU LE
+ DS 1.900 CTY DONG NAI 2010 CO SO VON DIEU LE
+ 1200 Hoc Vien Pace
+ 1300 CTHĐQT
+ 2000_ke_toan_truong_tai_tphcm
+ 4700 danh sach quanlycapcao_hochiminh
+ 5400 quan ly cap cao full mobile + email
+ 6068 GIÁM ĐỐC-QUẢN LÝ TPHCM
+ 10300 GIÁM ĐỐC TPHCM VÀ TỈNH
+ ds giam doc cty bds -240
+ DS 1200 GIAM DOC BA RIA VUNG TAU
+ DS 160 GIAM DOC QUANG NAM
+ DS 112 GIAM DOC KHANH HOA
+ DS GIAM DOC DONG NAI
+ XNK CANG SAI GON
+ XNK -DS 1067 CTY XUAT NHAP KHAU Toan Quoc
+ XNK HANG DAU TAI CHAU A - CHAU PHI - AUSTRALIA- NEWZEALAND
+ XNK HANG DAU TAI EU VA NGA
+ XNK HANG DAU TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH
+ DS KHACH HANG DONG BAO HIEM
+ DS 1400 HOI VIEN BENH VIEN QUOC TE 2011-TPHCM
+ DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM
+ DS DN NAM TPHCM
+ DS DOANH NHAN NU TPHCM
+ 670 Danh Sach Hoi Vien CLB DNSG
+ 754-danh sach hoi vien YBA_landline
+ 850 Hoi doanh nhan 2030 TPHCM
+ 3800 Diendanquantri.com
+ DANH SACH HOI VIEN Phau Thuat Tham My 1877
+ Danh sach hoi vien2310 YBA+ Danh sách khách hàng tham dự Event tại White Place!


+ DS kh THAN THIET SPA,PLAZA
+ DS 10000 KHACH HANGARKSON
+ Danh sach 280 thanh vien cau lac bo Gofl tai tphcm
+ DS 3500 THE DUC THAM MY CALI WOW
+ 140 NGUOI CHOI GOFL
+ 147-GOLFER-NEW
+ 7600 nha giau tphcm
+ DANH SÁCH CA SỸ-274 nguoi -NEW
+ Danh sach kh vip NUOC NGOAI (1)-280
+ danh sách việt kiều-300
+ DS Ca Si Nghe Si - 250 nguoi
+ DS kh THAN THIET DIAMOND PLAZA-700
+ KHACH HANG Diamond 2-500
+ KHACH_HANG LUXURY
+ NHỮNG NGƯỜI GIÀU vn
+ Showbiz LIST 2010
+ VIET KIEU-01-01-2010
+ Nha dau tu BDS tai Q 2
+ Chu dat khu vila Thu Thiem
+ Chu dat khu Huy Hoàng Q2
+ KH CANTAVIL Q2
+ KH EHOME Q9
+ KH can ho An Phu An Khanh
+ KH duan Phuoc Long B q9
+ Chu dat khu CNSG Q2
+ KH can ho SaiGonPearl
+ KH khu biet thu Thao Dien


+ KH quan tâm Thiên Lộc
+ KH dự án The Manor
+ KH mua căn ho của công ty Richart Ellis
+ KH mua căn ho Everich
+ DS cô đông Đam Phu My
+ KH PANORAMA Q7
+ KH quan tâm SunRise City
+ KH SaVills
+ KH đâu tu F1
+ KH du an Phu My
+ KH Phu My Hung
+ KH BOTANIC
+ KH CANTAVIL HOAN CaU
+ KH CARINA PLAZA
+ KH chung cu Duong Quang Ham ( GV)
+ KH chung cư Minh Thanh
+ KH chung cu My Kim – My Long ( Binh Chanh )
+ KH chung cu Phu My
+ KH CENTRAL GARDEN Q1
+ KH tham du Event Phuoc Loc ( Can Gio )
+ KH mua căn hô Him Lam Nam Khanh ( Q8)
+ KH so huu can ho tai Tp HCM
+ KH mua căn hô Hoang Anh Gia Lai 3
+ San phâm Central Garden
+ KH đau tu mua căn hô BDS Carina Plaza tai TPHCM
+ San phâm the manor chu nha gui
+ DSKH Khanh Hôi Q4-C,D
+ căn hô Centrel chon loc
+ KH mua căn hộ du an Phu my
+ KH chung cư Botanic


+ KH Contrexim
+ KH EHOME
+ KH Huy Hoang
+ KH mua Villa Park

+ TAN DA
+ 6B INTRESSCO+ĐẠI PHÚC-190


+ KH mua BDS tại khu Him Lam Q7
+ KH dau tu
+ him lam 6A
+ Him Lam Kenh Te
+ khách hàng daut u BDS
+ PHÚ GIA biet thu
+ PX-PM VAN PHAT HUNG ( dat nen )
+ SẢM PHẦN NEW -VIP


+ khach hang cty Toa Sen
+ GarDen Plaza 1
+ DS KH dua n Thai Son 1
+ DS KH duan Thai Son 2


+ DS 1200 KHACH HANG CAN HO CAO CAP SAI GON PEARL


.+ Danh sach hang tram ngan Giam doc khap ca nuoc
+ Danh sach truong phong, quan ly cap cao, ke toan truong...
+ Danh sach khach hang so huu xe hoi
+ Danh sach khach hang choi chung khoan
+ Danh sach khach hang dau tu san Vang
+ Danh sach khach hang dau tu Bat dong san
+ Danh sach khach hang linh vuc giao duc
+ Danh sach khach hang VIP tai thanh pho HCM va HN.
+ Danh sach khach hang nganh Ngan hang
+ Danh sach khach hang thue bao tra sau
+ Danh sach nhan vien van phong thu nhap cao
+ DS 6000 GIAM DOC MARKETING HANOI
+ DS 15.700 GIAM DOC TAI HA NOI
+ DS 1890 KH DAU TU CHUNG KHOAN A NOI
+ DS 3681 kh vip ha noi
+ DS 1.533 CTY LON NHAT TAI HA NOI
+ DS 1.800 nhanvien_nganhang_agribank_hanoi
+ DS KHACH HANG SAN GIAO DICH VANG HA NOI VGB
+ DS 209 HOIVIEN CLB BDS HN
+ DS DN NU HA NOI
+ DS DN NAM HA NOI
+ DS 7.800 dai dien KINH DOANH cua cty, co quan nha nuoc, dai su quan tai HA NOI
+ DS 10.000 TV VANG MOBI HA NOI
+ DS 18.000 TV BAC MOBI HA NOI
+ DS 1300 GIAM DOC HA NOI
+ DS 65000 VIETTEL HA NOI
+ DS 400 KH mua sam VINCOM HA NOI
+ DS 421 THE MANOR HA NOI
+ DS TV BAC MOBI TPHCM
+ DS 8.000 VANG MOBI TPHCM
+ DS 8.300 BAC VINA TPHCM
+ DS 5.000 TV VANG VINA TPHCM
+ DS 3.400 TV VANG VIETTEL TPHCM
+ DS 28000 MOBI TPHCM 1000K
+ DS 1 triệu thuê bao trả sau mạng Viettel
+ DS 1 triệu thuê bao trả sau mạng Mobi
+ DS 1 triệu thuê bao trả sau mạng Vina
+ DS 21233 UNG VIEN TIM VIEC NHANH
+ DS FILE NV VAN PHONG LUONG TREN 5TR
+ DS 500 BAC SI MIEN NAM
+ DS 4.200 NVVP NAM TN 10TR HA NOI
+ DS 8.500 NV NU TN 10TR HA NOI
+ DS 22000 THU NHAP 1000USD TPHCM
+ DS 300 KH quan 3 GUI TIET KIEM NGAN HANG


+ DS 5000 KH TIET KIEM
+ DS NGAN HANG TAI VIET NAM
+ DS 2000 TIET KIEM HSBC
+ 145 Khách hàng ACB Q2
+ DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA
+ 700 danh sach kh the Tin Dung ACB
+ 6100 toan he thog ngan hang acb
+ DS KH TECKCOMBANKS -800
+ kh ACB1 - 9000
+ DS khách hàng Ngân hàng ACB các quận HCM
+ DS 6800 KH MUA XE HOI
+ 120 Khach Hang BMW.xlsx.2003
+ 270 Member_list of Santafe club
+ 340 danhsach_xe oto
+ 1020 KHACH HANG BMW.2003
+ 2600 toyota
+ 5000 KH MUA XE MERCEDES
+ danhsach_xe oto 2-5-2010(1)
+ DS tiểu thương chợ An Đông
+ danhsach_cac_truong_hoc_binh_duong
+ DS 1800 TRUONG MAM NON TPHCM
+ DS 4000 SV KINH TE
+ DS TRUONG TRUNG HOC TPHCM
+ DS TRUONG TIEU HOC TPHCM
+ DS TRUONG TIEU HOC THCS THPT MIEN NAM
+ DS TRUONG TIEU HOC THCS THPT MIEN TRUNG
+ DS TRUONG TIEU HOC THCS-THPT MIEN BAC
+ Danh sach cuu SV chinh quy 35 nam
+ Danh sach Giang Vien DH Duy Tan
+ giao vien nuoc ngoai - viet uc - 20-10-2010
+ DS 4000 KHACH HANG DAU TU CHUNG KHOAN
+ DS 790 KH Chung khoan vien dong
+ DS KH CHUNG KHOAN HSC
+ 590 KH CK THANH CONG
+ List TVSI 1050


+ Danh sach KH dau tu lon - Vang
+ 747 kh Sàn Vàng VGB TPHCM
+ DS 55.000 SO DI DONG GIAM DOC
+ DS 5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM
+ DS 8.000 SO DI DONG GIAM DOC CTY SAN XUAT VN
+ DS 12.000 DN TPHCM MOI T LAP NAM 2010
+ DS 680 GIAM DOC DONG NAI MOI THANH LAP
+ DS 1100 GIAM DOC DA NANG
+ DS 1200 GIAM DOC DONG NAI
+ DS 1500 GIAM DOC BINH DUONG
+ DS 6750 QL CAP CAO TPHCM
+ DS THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD
+ DS 1350 MOI THANH LAP 2010 dong nai
+ 634 MOI THANH LAP 2009-2010 KIEN GIANG
+ 1125 MOI THANH LAP DAK LAK 2009-2010-2011
+ DS GIAM DOC DIEU HANH CEO
+ DS 1200 GIAM DOC BA RIA VUNG TAU
+ DS GIAM DOC BINH DINH
+ DS 1100 CAN THO
+ DS GIAM DOC HAI PHONG
+ DS GIAM DOC LONG AN
+ DS GIAM DOC QUANG NINH
+ DS day du 1600 cty nganh thep - HIEP HOI SAT THEP VN
+ DS 1700 SO DI DONG GD CTY LON TOAN QUOC

LH : 0946 348 530 Mr Long